Angular – cykl życia komponentu

Cześć! Nowy rok zaczynam wpisem trochę innym niż te z poprzedniego, pierwszy raz będzie to wpis poświęcony technologii frontendowej. Opowiem trochę o Angularze i o tym w jaki sposób działają komponenty. W projekcie jakim znajduję się obecnie wykorzystujemy Angulara, więc stał się on mi dość bliskim frameworkiem, dlatego zapraszam do zapoznania się z artykułem.

Cykl życia komponentu

W Angularze istnieje aż 8 interfejsów opisujących cykl życia komponentu. Każdy interfejs dostarcza metodę, która wywoływana jest w odpowiednim dla siebie momencie, np. przy tworzeniu komponentu, przy zmianie stanu lub w momencie gdy komponent jest niszczony. Co ciekawe tworząc nasze komponenty wcale nie musimy dbać o obsługę tych zdarzeń, choć domyślnie pewnie każdy korzysta z interfejsu OnInit. Wszystkie dostępne interfejsy przedstawiam poniżej wraz z krótkim opisem i co ważne w kolejności w jakiej się wywołują.

Schemat blokowy cyku życia komponentu. Źródło: angular.io

OnChanges – interfejs dostarcza metody ngOnChanges, która wywołuje się jako pierwsza jeszcze przed ngOnInit. Metoda wywołuje się tylko w przypadku jeśli komponent posiada na swoich wewnętrznych polach dekorator @Input, który wykorzystywany jest do komunikacji komponentu z podrzędnymi komponentami (dziećmi).

OnInit– interfejs dostarcza metodę ngOnInit, która wywołuje się zaraz po inicjalizacji komponentu, czyli zaraz po wywołaniu konstruktora. Przydatna w momencie kiedy chcemy przypisać jakieś początkowe wartości do wcześniej zainicjalizowanych obiektów i ustawić komponent w odpowiednim stanie, np. z wykorzystaniem serwisów, konstruktor służy zwykle do zdefiniowania zależności jakie posiada komponent, a w ngOnInit można z tych zależności skorzystać do pobrania potrzebnych danych.

DoCheck – interfejs dostarcza metodę ngDoCheck, która wywoływana jest zawsze jeśli w naszym komponencie zostanie zmieniony jakikolwiek zbindowany element (nie tylko z dekoratorem @Input). Wykorzystywanie tego interfejsu jest przydatne kiedy chcemy mieć kontrolę nad elementami które się zmieniają i w jakiś sposób na te zmiany zareagować.

AfterContentInit – interfejs dostarcza metodę ngAfterContentInit, która to metoda wywoływana jest w momencie kiedy komponent zostanie w całości załadowany wraz ze wszystkimi podrzędnymi komponentami które zawiera.

AfterContentChecked – interfejs dostarcza metodę ngAfterContentChecked, która uruchamia się zawsze po ngDoCheck i sprawdza czy któryś komponent (dziecko) z zawartych wewnątrz naszego komponentu zmienił swój stan, chodzi tutaj o zmianę stanu <ng-content>.

AfterViewInit – interfejs dostarcza metodę ngAfterViewInit, która wywoływana jest zawsze raz po metodzie ngAfterContentChecked. Wywoływana jest w momencie kiedy komponent zostanie w całości wyrenderowany wraz ze wszystkimi komponentami które zawiera, czyli po prostu jego szablon i szablony jego dzieci zostaną wyświetlone na ekranie.

AfterViewChecked – interfejs dostarcza metodę ngAfterViewChecked, która wywoływana jest za każdym razem kiedy zmieni się stan szablonu komponentu podrzędnego (dziecka).

OnDestroy – interfejs dostarcza metodę ngOnDestroy, która wywoływana jest przed zniszczeniem komponentu. Interfejs bardzo przydatny, kiedy chcemy trochę wyczyścić zasoby jakie komponent zajął, najlepiej sprawdza się tutaj odsubskrybowanie się z obserwowalnych zasobów danych.

Poniżej zamieszczam przykładowy komponent, który implementuje wszystkie wyżej wymienione interfejsy z cyklu życia komponentu i wyświetla w konsoli, kiedy zostały wywołane.

export class AppComponent implements OnInit, OnChanges, DoCheck, AfterContentInit, 
 AfterContentChecked, AfterViewInit, AfterViewChecked, OnDestroy {
  
 constructor() {
  console.info("constructor invoked");
 }
 ngOnChanges(changes: SimpleChanges): void {
  console.log("ngOnChanges invoked");
  console.log(changes);
 }
 ngOnInit(): void {
  console.log("ngOnInit invoked");
 }
 ngDoCheck(): void {
  console.log("ngDoCheck invoked");
 }
 ngAfterContentInit(): void {
  console.log("ngAfterContentInit invoked");
 }
 ngAfterContentChecked(): void {
  console.log("ngAfterContentChecked invoked");
 }
 ngAfterViewInit(): void {
  console.log("ngAfterViewInit invoked");
 }
 ngAfterViewChecked(): void {
  console.log("ngAfterViewChecked invoked");
 }
 ngOnDestroy(): void {
  console.log("ngOnDestroy invoked");
 }
}
Logi konsoli z uruchomienia aplikacji z wykorzystaniem interfejsów dla wszystkich cykli.

Szczegółowe informacje o cyklu życia komponentu znajdziecie u źródła, czyli w oficjalnej dokumentacji Angulara, tutaj link.

Podsumowanie

Dzięki za poświęcenie czasu na przeczytanie artykułu, chciałem pokazać, że cykl życia komponentów w Angularze nie ogranicza się tylko do ngOnInit. Implementacja wszystkich interfejsów daje sporo możliwości do jeszcze większego kontrolowania stanu komponentu i reagowania na wszelkie zmiany jakie w nim zachodzą, ale nie tylko w nim samym a także w jego komponentach podrzędnych. Dziękuję jeszcze raz za przeczytanie tego wpisu. Pamiętaj, że zawsze możesz się ze mną skontaktować w razie jakichkolwiek pytań – możesz to zrobić przez formularz kontaktowy. Będę również bardzo wdzięczny jeżeli podzielisz się tym materiałem ze swoimi znajomymi poprzez udostępnienie na LinkedIn lub w innych mediach społecznościowych. Dzięki!

Podziel się swoją opinią
Mateusz Łysień
Mateusz Łysień

Programuje i czasem coś piszę na blogu.

Artykuły: 13